Správa zo 14. slovenskej a 59. česko-slovenskej AT konferencie

Grohol, M. – Patarák, M.