Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 47, Rok 2012, Číslo 3

Grohol, M. – Groholová, V.
s. 129 – 138
Dukát, A.
s. 139 – 148
Takzvaně problémový pacient    Na pomoc praxi
Nešpor, K.
s. 169 – 176
Kolibáš, E.
s. 177 – 182