Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 47, Rok 2012, Číslo 1

Heretik, A. – Kolibáš, E.
s. 3 – 4
Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 5 – 7
Novotný, V. – Kolibáš, E.
s. 9 – 14
Alkoholická halucinóza    Pôvodné práce
Fiziková, I. – Drímalová, M.
s. 15 – 26
Alkohol a samovraždy    Prehľadové práce
Grohol, M.
s. 27 – 42
Adiktológia v prácach docenta Medvedeckého    História adiktológie
Kolibáš, E. – Novotný, V.
s. 43 – 48
Recenzia knihy    Recenzia
Okruhlica, Ľ.
s. 49 – 52
Recenzia knihy    Recenzia
Kolibáš, E.
s. 53 – 55