Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 46, Rok 2011, Číslo 2

Telesná lenivosť ako závislosť    Pôvodné práce
Okruhlica, Ľ.
s. 65 – 77
Patarák, M.
s. 79 – 89
Zelinková, M.
s. 91 – 98
Kolesár, J. – Martinove, M.
s. 99 – 106
Višňovský, E.
s. 107 – 111