Kanabinoidy – zneužívání a možná využití

Pokorná, L. – Pistovčáková, J.

Tato práce nastiňuje současné poznatky o endogenním kanabinoidním systému našeho organismu, venuje se kanabinoidum z rostlinné ríše a také syntetickým kanabinoidům, které již mají prokázaný terapeutický potenciál v humánní medicíně. Kromě přehledu nejznámějších prospěšných účinků zprostredkovaných přes kanabinoidní signalizační dráhy, je věnována pozornost také možným rizikům plynoucím z neuváženého užívání kanabinoidních drog. Závěr práce přináší pohled na dosavadní evropské zkušenosti s registrovanými preparáty na bázi kanabinoidů, které jsou indikovány k medicínskému užití v ruzných evropských zemích, včetne preparátů dostupných v USA a Kanadě.

Kľúčové slová: kanabinoidy – marihuana – kanabinoidní receptory