Nové drogy. 1. časť – Mefedrón

Novotný, V. – Kolibáš, E.

Mefedrón je nová psychoaktívna látka na ilegálnom trhu. Mefedrón je syntetický katinón, štrukturálne blízky katinónom z katu. Účinok je porovnateľný s kokaínom. Dominuje stimulačný účinok, u časti, zruba u 1/4 - 1/5 sa objavuje aj paranoidno-halucinatórny syndróm. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria symptikomimetické účinky. Publikovali sa už aj prvé fatálne kazuistiky.

Kľúčové slová: mefedrón – klinické prejavy – komplikácie – úmrtia