Alkoholizmus a zmeny laboratórnych parametrov

Vančíková, J. – Bednářová, A. – Dóci, I.

Práca sa zaoberá zmenami laboratórnych parametrov v populácii osôb závislých od alkoholu, prináša súbor pacientov hospitalizovaných na II. Psychiatrickej klinike v Košiciach počas polročného obdobia a snaží sa nájsť typické zmeny vzhľadom na rôzne demografické údaje, frekvenciu výskytu, rozdiely medzi mužmi a ženami a porovnať ich skutočný výskyt s údajmi z literatúry.