Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 46, Rok 2011, Číslo 5

Kolibáš, E. – Novotný, V.
s. 257 – 275
Kyčina, P. – Murín, J.
s. 277 – 295
Benkovič, J. – Martinove, M. ml.
s. 297 – 307
Novotný, V.
s. 308 – 310
Višňovský, E.
s. 311 – 312