Potenciální vliv modafinilu u látkových závislostí – ověření behaviorálních účinků u myší

Máchalová, A. – Vršková, D.

Modafinil je látka s psychostimulačním účinkem užívaná při léčbě poruch spánkového cyklu. Byla ověřena schopnost modafinilu vyvolávat behaviorálni senzitizaci a jeho vliv na sociální chování myší. Test otevřeného pole prokázal rozvoj senzitizace u zvířat, kterým byl opakovaně aplikován modafinil. Tím se tato látka podobá některým zneužívaným psychostimulanciím. V modelu konfliktních sociál nich interakcí myších samců působil modafinil jako anxiolytikum a rovněž antiagresivně.

Klíčová slova: modafinil – stimulancia – chování – behaviorální senzitizace – závislost – myši