Úvahy k soudně psychiatrickému posuzování patologického hazardního hráčství

Pokora, J.

Ve svém sdělení se zabýváme forenzně psychiatrickou problematikou patologického hráčství. K problému patologického hráčství přistupujeme ze dvou hledisek: Patologické hráčství jako porucha ovládání impulsů a patologické hráčství jako návyková nemoc. K soudně psychiatrickému posuzování patologického hazardního hráčství jsme zvolili podobný postup, jaký používáme k posuzování trestných činů spáchaných v souvislosti s požíváním alkoholu. Pokusili jsme se vypracovat návod k forenzně psychiatrickému posuzování patologického hazardního hráčství, který je analogický postupu při posuzování „alkoholových“ deliktů. Naše sdělení se týká výhradně posuzovaní trestných činů spáchaných patologickými hazardními hráči. Občansko právní problematika patologického hazardního hráčství zatím zůstává otevřena.

Klíčová slova: patologické hráčství – diagnostika – forenzně psychiatrická problematika