Správa z 9. slovenskej a 50. česko-slovenskej AT konferencie (Revúčka-Pstružné, 8. – 10. 10. 2010)

Višňovský, E.