Správa z 163. kongresu APA (New Orleans, 22. – 26. 5. 2010)

Novotný, V.