Alkoholizmus a rodové rozdiely – III. časť. Charakteristika súboru, rozdiely vo vekovej štruktúre, okolnostiach hospitalizácií a sociálnej anamnéze

Grohol, M.