Správa z 5. konferencie ISAD (Vancouver, 16. – 19. 4. 2010)

Novotný, V.