Ethylglukoronid – marker abstinence

Hampl, K.

U pacientů s doporučenou abstinencí od alkoholu bylo provedeno celkem 142 vyšetření na ethylglukuronid (EG) v moči v různých časových intervalech. Potvrdilo se, že pokud pacient nejméně 1 až 3 dny před vyšetřením moče vypije určité množství alkoholu má moč na EG nebo záchyt na EG pozitivní v 83,3 až 100 %. Požití alkoholu před 4 až 5 dny je méně přesvědčivé (50 %).

Klíčová slova: abstinence od alkoholu – detekce – ethylglukuronid