Správa z 1. medzinárodného kongresu o hraničnej poruche osobnosti (Berlín, 1. – 3. 7. 2010)

Novotný, V.