Rodiče, děti a legální drogy

Hrubá, D. – Žaloudíková, I.

Úvod: Děti jsou ve stejném prostředí více exponovány chemickým škodlivinám, včetně legálních drog, než dospělí a jsou vnímavější k jejich zdravotním účinkům. Program „Normální je nekouřit“ umožňuje sledovat prospektivně vývoje postojů k legálním drogám, jejich konzumaci i okolnosti, které je ovlivňují, v kohortě školáků od 6 let jejich věku. Práce prezentuje konzum kouření a pití alkoholu mezi těmito dětmi ve 3. a 4. třídě základních škol. Metodíka: U devítiletých dětí bylo zjišťováno, zda někdy ochutnaly alkoholický nápoj a zkoušely kouřit, a při jaké příležitosti. O rok později byl dotaz na konzumaci alkoholického nápoje vztažen na období posledniho měsíce a rozlišeno, zda děti zkoušely kouřit jednou či opakovaně. Některé údaje dětí byly konfrontovány s dotazníkovými odpověďmi rodičů. K testování rozdílů mezi konzumenty legálních drog a dětmi, které je zatím neužily, byl použit t-test z programu EPI INFO. Výsledky: Ve 3. třídě již někdy ochutnalo alkohol cca 70 % dětí. Ve 4. třídě pilo alkohol v posledním měsíci více než 40 % dětí, signífikantně častěji hoši. Nejčastěji děti popíjejí pivo, ale i víno a četné druhy destilátů. Z těch, kteří alkohol pili, uvedla téměř polovina žáků ve 3. třídě, že pili opakovaně různé druhy; ve 4. třídě pila opakovaně více než čtvrtina žáků během posledního měsíce. Nejčastěji, u vice než 90 % dětí, byli dárci alkoholu dospělí členové rodiny (rodiče a příbuzní). Dalších cca 5 % dětí si alkohol vzalo samo z domácích volně dostupných zásob. Kamarád byl jako dárce alkoholu uváděn jen výjimečně. V rozporu s tím jen necelých 54 % rodičů připustilo, že jejich dítě ve 4. třídě mohlo už ochutnat alkoholický nápoj a 4 % rodičů uvedlo, že se tak děje pod jejich dohledem. Zkušenosti s kouře ním mělo v 10 letech věk u již 28 % dětí, z nich 80 % dostalo kuřivo rovněž doma. Závěr: Děti mladšího školního věku mají tolerantní rodinné prostředí, které podporuje a usnadňuje dostupnost legálních drog. Hledání způsobů, jak tento stav změnit, je velmi obtížné, ale naprosto nezbytné.

Klíčová slova: rodiče – školní děti – alkohol – kouření