Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 44, Rok 2009, Číslo 4

Niklová, M.
s. 193 – 202
Zendulka, O. – Zahradníková, L.
s. 203 – 222
Genetika nikotínovej závislosti    Prehľadové práce
Novotný, V.
s. 223 – 231
Nešpor, K. – Scheansová, A.
s. 233 – 239