Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 44, Rok 2009, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 65 – 66
Valková, I. – Okruhlica, Ľ.
s. 67 – 82
Turček, K.
s. 83 – 86
Šidlo, J. – Bauer, M. – Bauerová, J.
s. 87 – 93
Scholz, W. – Pavelová, M.
s. 95 – 99
Novotný, V.
s. 101 – 114
Prípad extrémnej polymorfnej narkománie    História adiktológie
Rosinský, T.
s. 115 – 121