Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 44, Rok 2009, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 1 – 2
Bodnár, B. – Pálová, E. – Kovaničová, M. – Hajková, A. – Medvecká, L. – Kubašovská, K.
s. 3 – 11
Garaj, V. – Garajová, E.
s. 13 – 21
Šidlo, J. – Bauerová, J. – Bauer, M.
s. 39 – 49
Miššík, T. – Marcinková, A.
s. 51 – 57
Podmajerský, P. – Prillinger, J.
s. 58 – 60