Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 43, Rok 2008, Číslo 4

Miovská, L. – Brachová, H. – Miovský, M.
s. 193 – 203
Ondrejka, I. – Farský, I. – Dóci, I. – Fedáková, E. – Adamík, P.
s. 205 – 220
Kolibáš, E. – Novotný, V. – Turček, M.
s. 221 – 232
Martinove, M.
s. 233 – 238
Princípy testovania vodičov na drogy    Príspevky z praxe
Okruhlica, Ľ.
s. 239 – 244
Léčba nebo distribuce drog?    Príspevky z praxe
Hampl, K.
s. 245 – 250