Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 43, Rok 2008, Číslo 3

Úvodník    Úvodník
Višňovský, E.
s. 129 – 131
Epileptické záchvaty a závislosť    Pôvodné práce
Martinove, M.
s. 137 – 147
Cook, J. – Novotný, V. – André, I.
s. 149 – 157
Nešpor, K. – Scheansová, A. – Gregor, P. – Fiala, T.
s. 167 – 174
Hangover – Katzenjammer – Pľúšť    História adiktológie
Turček, M.
s. 175 – 180