Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 43, Rok 2008, Číslo 2

Kvetková, J.
s. 65 – 73
André, I. – Novotný, V. – Cook, J.
s. 103 – 110
Závislosť a nádorové ochorenia    Príspevky z praxe
Kvetková, J. – Martinove, M. ml.
s. 111 – 117
Novotný, V.
s. 118 – 126