Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 43, Rok 2008, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 1 – 2
Epidemiológia nikotinizmu    Prehľadové práce
Novotný, V. – Heretik, A. – Heretik, A. ml. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.
s. 3 – 10
Žukov, I. – Kozelek, P. – Borzová, C. – Domluvilová, D.
s. 11 – 28
Okruhlica, Ľ.
s. 29 – 40