Epidemiológia alkoholizmu

Novotný, V. – Heretik, A. – Heretik, A. ml. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.

Prevalencia alkoholovej závislosti je do značnej miery podmienená mnohými faktormi (napríklad použité diagnostické kritériá (DSM vs. MKCH), typ klasifikácie, typ použitého inštrumentu na zisťovanie a iné). Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti podľa amerických štúdií sa pohybuje medzi 5,4 % až 14,1 %, ročná od 1,3 do 9,0 %. Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti podľa európskych štúdií sa pohybuje od 1,1 % do 5,5 %, ročná prevalencia od 0,7 do 7,4 %. Vyššia prevalencia alkoholovej závislosti je u mužov, než u žien. Približný pomer muži : ženy je 3:1. Niektoré štúdie použili dotaznik CAGE pri zisťovani prevalencie alkoholovej závislosti. Poukazujú na dostatočnú citlivosť tejto metódy.

Kľúčové slová: alkoholizmus – epidemiológia – USA – Európa – CAGE