Imaginace a závislosti

Nešpor, K.

Imaginace se uplatňuje při vzniku a udržování návykových nemocí a lze ji využívat i při jejich léčbě, jak o tom svě dčí údaje z literatury týkající se závíslosti na tabáku a patologického hráčství. Zmiňujeme zde vztah mezi imaginací a sugestivním působením a imaginací a relaxací. Dále pojednáváme o omezování podnětů, které vyvolávají rizikové fantazie a bažení, o imaginaci a tělesném cvíčení a o imaginaci a smíchu či humoru. Nabízíme také vlastní zkušenosti.

Klíčová slova: imaginace – bažení (craving) – návykové nemoci – léčba