Koncepce celkové protialkoholní péče v Praze (návrh a perspektivní plán)

Skála, J.