Problematika závislostí na 160. výročnej konferencii Americkej psychiatrickej asociácie (San Diego, 19. – 24. 5. 2007)

Novotný, V.