Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 42, Rok 2007, Číslo 3

Šteliar, I. – Okruhlica, Ľ.
s. 129 – 144
Shahpesandy, H.
s. 163 – 171
Hampl, K.
s. 173 – 185