Marihuana – nejčastěji užívaná první ilegální droga

Hampl, K.

V roce 2000 – 2005 bylo přijato do naší lékařské péče 300 nových pacientů. Z toho počtu označilo 226 pacientů (75 %) marihuanu jako první užitou ilegální drogu. Následně pak 153 pacientů (68 %) užilo další, druhou ilegální drogu, nejčastěji metamfetamin (pervitin) a heroin. Nejčastěji udávaný věk první zkušenosti s marihuanou byl 15 let.

Klíčová slova: marihuana – první užitá ilegální droga – následné drogy – věk uživatelů