Poruchy príjmu potravy a nadužívanie psychoaktívnych látok. I. časť

Turček, M.

Autor predkladá prvú (teoretickú) časť príspevku zaoberajúceho sa problematikou nadmerného užívania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami príjmu potravy. V práci definuje použité pojmy, uvádza stručný prehlad epidemiologických údajov a náčrt súčasných teórií vysvetľujúcich komorbiditu porúch príjmu potravy s nadužívaním psychoaktívnych látok. V literatúre existuje dokumentovaný dôkaz o vysokej komorbidite týchto dvoch skupín psychických porúch, ktorý je výrazom ich nenáhodnej súvislosti a ktorý má dopad na sťaženú diagnostiku, komplikovanejšiu liečbu a horšiu prognózu u pacienta. Poznatky z exploračných aj experimentálnych štúdií pomáhajú pochopiť príčiny tejto komorbidity a následne realizovať integrovaný prístup v diagnostike a liečbe.

Kľúčové slová: poruchy prijmu potravy – psychoaktívne látky – komorbidita