Terminológia a diagnostika pri užívaní psychoaktívnych látok bez duševnej poruchy

Okruhlica, Ľ.

Pri súčasnom náraste požiadaviek na vyšetrenie hlavne mladých ľudí v súvislosti s anamnézou užívania ilegálnych psychoaktívnych látok, ktoré majú menší návykový potenciál, je potrebné venovat veľkú dôkladnosť a opatrnosť pri formulácii záveru. Ak nebolo zistené užívanie so závislosťou, zostáva prakticky jediná ďalšia korektná pozitívna medicínska diagnóza a tou je škodlivé užívanie. V prípadoch užitia ilegálnej psychoaktívnej látky bez súvisiacej poruchy zdravia by mali lekári možno častejšie používať diagnostický záver: bez zistenej duševnej poruchy. Kódovanie potom podľa MKCH-10 má byť pod kódom „Z“ pre diagnostické vyšetrenia bez zistenej súvisiacej poruchy zdravia. Do definitívneho uzatvorenia by mal byť predbežným záverom v prípade potreby pokračujúceho diagnostického sledovania len tento kód a termín. S vývinom na drogovej scéne u nás by mal narastať v našich ambulanciách podiel takýchto záverov. Autori upozorňujú aj na definície iných používaných termínov, ktoré ale v diagnostických záveroch v zdravotníckej dokumentácii nemajú miesto.

Kľúčové slová: experimentálne užívanie – pravidelné užívanie – rekreačné užívanie – hazardné užívanie – škodlivé užívanie – abúzus