Klinické projevy po užití některých návykových látek do 24 hodin po užití

Hampl, K.

Vyšetřili jsme 57 pacientů, kteří užili před 2 až 21 hodinami určitou drogu. Z tohoto počtu bylo 19 pacientů po užití heroinu, 5 pacientů po heroinu s benzodiazepiny, 4 pacienti po heroinu s marihuanou, 3 pacienti po heroinu s pervitinem a 3 pacienti po heroinu s dalšími dvěma drogami. Dále bylo provedeno 12 vyšetření po užití alkoholu, 5 po užití marihuany, 4 po užití pervitinu a 2 po užití toluenu. Uživatelé heroinu měli miosu (74 %), bradykardii 52 – 70 / min., kromě dvou případů tachykadie za 2 hodiny po užití, 80 a 88 / min. a nižší krevní tlak TK 90-125 / 55-75 mmHg, kromě jednoho pacienta s TK 140 / 90 mmHg. Chování bylo u všech pacientů zdvořilé, 1x lakrimace, 1x mnohomluvnost. Symptomy z odnětí se objevily po 6 hodinách, ale ne u všech pacientů. U kombinací heroinu s ostatními drogami převládaly příznaky užití heroinu. Po užití benzodiazepinu nebo pervitinu došlo jen ke zvýšení tepové frekvence a u kombinace s benzodiazepiny byla i nížší reakce na podněty. Po užití marihuany měli pacienti nížší krevní tlak TK 95-120 / 55-70, nízkou tepovou frekvenci 58-72 / min., kromě jednoho pacienta 188 / min. a nízkou frekvenci mrkání víček 1-8 / min. Po užití pervitinu měli pacienti vyšší tepovou frekvenci 76-96 / min. a zvýšenou frekvenci mrkání víček 12-26 / min. Změny spojené s alkoholem byly následující: vyšší tepová frekvence 78-116 / min. a vyšší krevní tlak TK 125-165 / 85-115 mmHg, kromě jednoho pacienta, překrvení spojivek u 50 % pacientů, Rhomberg pozitivní v 75 %, nystagmus jen u pacientů s hodnotami alkoholu v dechu od 1,66 g/l. Chování pacientů bylo normální i při vysokých hodnotách alkoholu v dechu.

Klíčová slova: užívání drog – klinické projevy