Význam terapeutických klubov v procese doliečovania v našom regióne

Štálniková, E. – Gurská, Z. – Frankovič, L.

Autori sa v práci rozhodli prezentovať 15-ročnú spoluprácu Psychiatrického oddelenia v Bojniciach s pacientskymi organizáciami zabezpečujúcimi doliečovanie závislých pacientov v okrese Prievidza. Spočiatku táto spolupráca spočívala v dochádzaní vtedajších členov Spolku abstinentov na psychoterapeutické skupiny v nemocnici. V priebehu krátkeho času motivovaní pacienti z oddelenia navštevovali stretnutia Spolku abstinentov. V súčasnosti v regióne pracujú už 3 spoločenstvá, v ktorých okrem zakladateľov prevažnú časť tvoria pacienti odliečení na PO v Bojniciach. V práci budú uvedené jednotlivé terapeutické aktivity týchto spoločenstiev, ich význam na pretváraní osobnosti samotných závislých a význam týchto aktivít na uzdravovanie rodín a spoločenskú odozvu v regióne.