Správa z XXV. kongresu CINP (Chicago, 9. – 13. 7. 2006)

Novotný, V.