Správa zo 7. slovenskej a 45.československej AT konferencie (Predná Hora, 6. – 8. 10. 2006)

Novotný, V.