Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 41, Rok 2006, Číslo 4

Pichrt, J.
s. 197 – 214
Shahpesandy, H. – Pristášová, J. – Janíková, Z. – Mojžišová, R. – Kasanická, V. – Šupalová, O.
s. 215 – 229
Bušová, Z. – Kovácsová, E. – Okruhlica, Ľ.
s. 231 – 242
Novotný, V. – Kolibáš, E. – Olosová, Z.
s. 243 – 252
Višňovský, E.
s. 253 – 254
Novotný, V.
s. 257 – 258