Percepce tabákové reklamy a cigaretových značek

Pichrt, J.

Příspěvek popisuje na základě provedeného deskriptivního šetření rozdíly v percepci tabákové reklamy v časovém kontextu jednak u respondentů členěných podle kuřáckého chování, a jednak dle věku dětí a mládeže od 9 do 24 let. V další části je percepce tabákové reklamy konkretizována ve vazbě na cigaretové značky přítomné v mediálním, reklamním a společenském prostředí dětí a mládeže, rovněž v členění podle typu kuřáckého chování a dle věku respondentů.

Klíčová slova: čerstvá percepce – starší percepce – tabáková reklama – značky cigaret – děti a mládež – kuřáci – nekuřáci