Okolnosti hospitalizácie u pacientov so závislosťou od alkoholu

Novotný, V. – Kolibáš, E. – Olosová, Z.

V retrospektívnej štúdii sa poukazuje na problémy psychiatrickej starostlivosti o pacientov s alkoholovou závislosťou (n = 105). Na súbore pacientov z Psychiatrickej kliniky v Bratislave sa demonštruje fakt, že na hospitalizáciu sa dostávajú pacienti s veľmi častými psychiatrickými (v 65 %) a somatickými komplikáciami (85 %). Len malá časť pacientov je na hospitalizáciu odporučená psychiatrami (18,5 %). Diskutujú sa možné pričiny.

Kľúčové slová: alkoholová závislosť – spôsoby odoslania na hospitalizáciu – psychiatrické a somatické komplikácie – možnosti prepustenia – následná starostlivosť