Kouření – drogová závislost?

Pichrt, J.

Kouření tabáku patří mezi nejčastější a současně nejnebezpečnější způsob užívání legálních drog. Příspěvek prezentuje na základě provedeného deskriptivního šetření klasifikaci kuřáctví tabáku jako drogové závislosti mezi kuřáky a nekuřáky, a rovněž po ose dle věku respondentů t.j. od 9 do 24 let.

Klíčová slova: závislost – kouření tabáku – děti a mládež – drogy