Skúsenosti s liečbou buprenorfínom v ambulantnej liečbe závislých

Višňovský, E.

Liečba buprenorfinom značne pomáha opiátovo i kokaínovo závislým jedincom. Dopomáha aj stabilizovať motiváciu a komplianciu pacienta. Je vysoko indikovaný u chronicky závislých, hlavne u tých, kde hrozí kriminálna činnosť, respektíve kde je prítomná pozitivita na hepatitídu typu C, či infikácia HIV. V príspevku poukazujeme na význam liečby na vzorke ambulantných pacientov, ktorí absolvovali detoxikačný iniciálny ústavný pobyt a následne sa doliečovali aspoň 1 rok. Dennodenný kontakt so závislým pacientom a kontrolované užívanie je vysokým prediktorom úspešnosti liečby, zmeny kvality života a prevenciou zneužívania preparátu. Rok po ukončení liečby abstinuje 39 % pacientova 52,3 % je zamestaných.

Kľúčové slová: buprenorfin – ambulantná liečba opiátovo a kokaínovo závislých – sublingválne užívanie