Základy poradenského procesu v poradni na odvykanie od fajčenia

Ochaba, R. – Rovný, I. – Bielik, I. – Baška, T. – Kavcová, E.

Príspevok predstavuje základné dokumenty, ktoré boli vytvorené s cieľom rozvoja poradní na odvykanie od fajče nia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku. Rozoberá postupy a metódy pri poskytovaní poradenskej starostlivosti v rámci procesu odvykania od fajčenia. Prispevok charakterizuje základy komunikácie v poradenskom procese a etické aspekty práce poradcu v poradniach zdravia.

Kľúčové slová: poradenský proces – komunikácia – klient – poradca