Životné jubileum významného slovenského psychiatra prof. MUDr. Vladimíra Novotného, CSc.

Kolibáš, E.