Úmrtia s pozitívnym nálezom metadónu

Novotný, V. – Valúch, J.

Celosvetovo sa zisťuje nárast počtu úmrtí závislých od heroínu. Niektorí heroinisti zomierajú aj v súvise s konzumom metadónu. V prípade úmrtia sa najčastejšie zisťuje kombinácia s benzodiazepínmi a alkoholom. V práci sa prezentuje 6 prípadov úmrtia v Bratislave, metadón sa zistil v biologickom materiáli zomretých. Všetky referované prípady úmrtia súviseli aj s konzumom iných psychotropných látok. Nálezy sa diskutujú.

Kľúčové slová: závislosť od heroínu – metadón – úmrtia v Bratislave