Aktuálna situácia drogovej scény vo väzenstve

Scholz, W. – Pavelová, M. – Mišutová, M.