Toxikomanické tendence v ČSSR v posledních letech

Vondráček, V. – Prokůpek, J. – Fischer, R. – Ahrenbergová, D.