Správa z 17. kongresu ECNP (Štokholm, 9. – 13. 10. 2004)

Novotný, V.