Správa z Medzinárodného kongresu biologickej psychiatrie (Sydney, 9. – 13. 2. 2004)

Novotný, V.