Polemika o tom, ako zlepšiť organizáciu boja s drogami v ČR a SR

Hejda, J. – Krajník, V. – Štrach, P.

Boj s drogami nie je snahou drogový problém odstrániť, ale regulovať ho na spoločensky žiaducu mieru. Nasledujúcou polemickou diskusiou sa snažíme prispieť k ďalšiemu ujasneniu názorov na riešenie týchto otázok. Ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike sú drogy stále sociálnym javom, o ktorom má verejnosť málo kvalifikované povedomie. Na boj s drogami sa používa široká škála rôznych nástrojov, ale len ich premyslená súhra môže vytvárať synergické efekty a spoločenské prínosy. Snažíme sa takúto súhru načrtnúť.

Kľúčové slová: drogový problém – organizácia – legislatíva – Česká republika – Slovenská republika