Kontrola tabaku v SR

Ochaba, R.

Kontrola tabaku je súbor opatrení s cieľom znížiť ponuku a dopyt po tabaku. Sú známe mnohé opatrenia a nástroje, ktoré vedú k cieľu. Vo všeobecnosti ich možno zhrnúť do štyroch skupín: Legislatívne opatrenia, daňové opatrenia, edukácia a poradensko-liečebná starostlivosť. Na Slovensku máme rozvinutú sieť orgánov a organizácií, ktoré pracujú v kontrole tabaku. Na národnej úrovni máme národného koordinátora na kontrolu tabaku, ktorý je zodpovedný za oblasť implementácie, komunikácie a technickej pomoci s medzinárodnými organizáciami ako SZO a EÚ. V druhom rade v SR pôsobí Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku, ktorý koordinuje politiku kontroly tabaku na Slovensku a spolupracuje so štátnou, verejnou správou a mimovládnymi organizáciami. Úlohou Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku je prijatie Národného programu kontroly tabaku a aproximácia Rámcového dohovoru SZO na kontrolu tabaku. Príspevok Kontrola tabaku v SR predstavuje všetky dôležité komponenty kontroly tabaku na vertikálnej a horizontálnej úrovni. Opisuje najdôležitejšie aktivity, ktoré sa v tejto oblasti za nedávne obdobie vykonali. Rozoberá najdôležitejšie nástroje kontroly tabaku na Slovensku.